Google+ sitemap
منظور از ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص h-index چیست - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

منظور از ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص h-index چیست

ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص h-index

در این مطلب از سایت شکوفا اندیش قصد داریم تا به صورت خلاصه با این سوال پاسخ که منظور از شاخص h-index چیست و چگونه محاسبه می شود.

به طور کلی اچ ایندکس یک معیار جهانی برای ارزیابی عملکرد نویسندگان یک مقاله علمی است. لازم به ذکر است که ساختار ارزیابی h-index به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که تا حد ممکن هر دو عامل “میزان فعالیت موثر نویسنده مقاله” و “همچنین تعداد ارجاعات دریافت شده توسط نویسنده” مدنظر قرار گیرد.به طور کلی مقدار عددی ۲۰ برای h-index نشان دهنده اعتباری خوب و مطلوب، ۴۰ به معنی بسیار عالی و ۶۰ نشان دهنده تاثیرگذار بودن نویسنده در مباحث علمی است. لازم به ذکر است که از جمله عوامل تاثیرگذاز در میزان موفقیت و کسب ارجاعات (citation) بیشتر برای یک مقاله علمی ژورنالی است که آن مقاله را منتشر کرده است. در ابن راستا برای مطالعه مطلب “اکسپت مقاله و انتخاب ژورنال بهتر برای سابمیت مقاله” که در بخش نکات مفید و آموزشی اکسپت مقاله منتشر شده است نیز خالی از لطف نیست.

h-index چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه اچ – ایندکس، در آغاز تمامی مقالات منتشر شده توسط نویسنده مورد نظر را با توجه به تعداد ارجاعات دریافت شده به صورت نزولی مرتب می‌کنیم. در ادامه آخرین مقاله‌ای که تعداد ارجاعات آن از رتبه کسب شده بیشتر و یا مساوی آن است را پیدا می‌کنیم. این رتبه را h می‌نامیم. مقدار h-index نویسنده برابر با رتبه ردیف انتخاب شده است. مثال:

ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص h-index
شاخص h-index چیست؟

با توجه به موارد گفته شده، تابع محاسبه h-index به صورت زیر خواهد بود.

فرمول محاسبه h-index
فرمول محساسبه شاخص و معیار h-index

لینک های تکمیلی برای این مطلب شاخص h-index چیست عبارت هستند از:

شاخص h-index در سایت ویکی پدیا

شاخص h به عنوان حداکثر مقدار h تعریف می شود به گونه ای که نویسنده و یا ژورنال علمی مقالاتی را منتشر کرده است که هر یک حداقل h بار ذکر شده است. این فهرست برای بهبود اقداماتی مانند تعداد کل استنادها یا نشریات طراحی شده است. شاخص h-index فقط برای مقایسه دانشمندانی که در همان زمینه کار می کنند به درستی کار می کند. قراردادهای استنادی در زمینه های مختلف بسیار متفاوت است.