Google+ sitemap
رد شدن مقاله یا ریجکت مقاله - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

رد شدن مقاله یا ریجکت مقاله

رد شدن مقاله یا ریجکت مقاله

رد شدن مقاله یا ریجکت مقاله

همانطور که این احتمال وجود دارد که مقاله شما در مرحله اول و توسط سردبیر اکسپت شود این احتمال نیز وجود دارد که مقاله ارسالی در همان مرحله نخست و حتی پیش از داوری ریجکت شود. برخی از عواملی که می توانند زمینه ساز این موضوع شوند می توانند موارد زیر باشند:

  • عدم تناسب موضوع مقاله با حیطه فعالیت ژورنال
  • عدم تطابق مقاله ارسالی و اسکوپ ژورنال
  • قدیمی و تکراری بودن مقاله
  • عدم رعایت ضوابط و قوانین نگارشی مجله

اما در صورتی که مقاله ارسالی پس از داوری رد شود، این مورد به صورت یک نامه که شامل علل ریجکت شدن مقاله شما می باشند توسط سردبیر مجله به شما اطلاع داده می شود.

در این صورت می توانید با توجه به مواردی که توسط کارشناسان خبره علمی برای مقاله شما مطرح شده است سطح علمی مقاله خود را راتقاء دهید و آن را به ژورنالی حتی بهتر بفرستید. معمولا نتیجه داوری گزینه ای نیست که با اصرار و ارسال نامه های مجدد بتوان آن را تغییر داد اما چنانچه اطمینان دارید داورها در برخی موارد دچار اشتباه شده اند یا سوء تفاهم جزئی پیش آمده است می توانید دلایل خود را مطرح نمایید و مجددا درخواست بررسی مقاله را بدهید.

همچنین بدانید که شما این حق را دارید که مقاله ای ارسال شده را با درخواست کتبی پس بگیرید اما این عمل به اعتبار علمی شما لطمه می زند.

ارسال مقاله به سایر مجله ها و ژورنال ها

فرصت را از دست ندهید، اصلاحات مورد نیاز را انجام دهید و مقاله را به ژورنال بعدی ارسال نمایید، اما دقت کنید که مسایل دفعه گذشته اینبار اتفاق نیافتند. به خاط داشته باشید که به دلیل تخصصی بودن علوم در سطح مقالات isi این احتمال وجود دارد که مقاله شما از طرف ژورنالی دیگر به داورانی که در گذشته مقاله شما را بررسی کرده اند  ارسال شود پس حتما قوانین نگارشی و اصلاحات و تغییرات را به خوبی رعایت کنید.