Google+ sitemap
بررسی میزان شباهت (سیمیلاریتی) مقاله علمی iThenticate - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

بررسی میزان شباهت (سیمیلاریتی) مقاله علمی iThenticate

بررسی میزان شباهت (سیمیلاریتی) مقاله علمی

در این مطلب از سایت شکوفا اندیش به موضوع سمیلاریتی یا درصد تشابه که یکی از مراحل آماده سازی متن مقاله علمی است می پردازیم.

چک کردن میزان شباهت و سیمیلاریتی مقاله علمی پژوهشی یا مقاله ISI و ISC با استفاده از نرم افزار سایت iThenticate یکی از اقدامات معمول در مرحله داوری ژورنال های معتبر است. در نتیجه این مرحله، چنانچه میزان شباهت مقاله سابمیت شده از حد مشخصی بیشتر باشد مقاله در همان آغاز کار ریجکت خواهد شد. مطابق منابع اعلام شده این میزان در حدود ۱۰% در نظر گرفته می شود. برای اندازه گیری میزان شباهت (Similarity) نرم افزارهای زیادی وجود دارد. iThenticate یکی از محبوبترین نرم افزارهای محاسبه میزان سیمیلاریتی مقاله علمی است. برای دریافت نرم افزار iThenticate می توانید به سایت رسمی شرکت تولید کننده این نرم افزار به نشانی زیر مراجعه نمایید.

http://www.ithenticate.com/