Google+ sitemap
ارسال مقاله به مجله - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

ارسال مقاله به مجله

ارسال مقاله به مجله

ارسال مقاله به مجله

بعد از آماده کردن مقاله و انتخاب ژورنال نوبت به ارسال مقاله به مجله و ژورنال مورد نظر می رسد. امروزه اکثر مجله ها مقالات را به صورت الکترونیک از نویسندگان دریافت می کنند، بدیهی است که ارسال نسخه هایی با پسوندهای PDF و یا آماده شده با نرم افزارهای WORD و Latex سریعتراست و همچنین کیفیت فایل ها نیز افت نمی کند. به یاد داشته باشید حتما پس از ذخیره کردن فایل به صورت PDF آن را با دقت بررسی کنید تا تصاویر، اشکال و حروف در محل خود قرار گرفته باشند.

به طور معمول در سایت های ژورنا هال علمی بخشی برای ارسال آنلاین مقالات وجود دارد، اغلب این پروسه به صورت چند مرحله پشت سر هم می باشد و باید اطلاعات نویسندگان، نظیر نام و ایمیل و دانشگاه و… در قسمت های مربوطه وارد شوند. همچنین ممکن است نیاز باشد تا بخش های از مقاله نظیر عنوان، چیکده و کلمات کلیدی را نیز در قسمت های مربوطه وارد نمایید.

برخی از نشریات ممکن است هنوز از سیستم آنلاین دریافت مقاله استفاده نکنند و فایل ها را به صورت ایمیل از شما دریافت کنند. اگرچه این مورد امروزه بسیار کم اتفاق می افتد اما ممکن مجلاتی باشند که مقاله را به صورت نسخه چاپ شده و یا بر روی CD و از طریق پست از شما تحویل بگیرند، در این موارد اغلب نیاز است تا چند نسخه از مقاله پرینت گرفته شود و همچنین از پست سفارشی و یا پیشتاز برای ارسال مقالات استفاده شود.

پس از ارسال مقاله توسط هر یک از شیوه های مطرح شده، شما باید منتظر پیام سردبیر ژورنال مبنی بر اعلام وصول مقاله باشید. در این مرحله اغلب یک کد برای پیگیری های بعدی نیز به شما داده می شود.

مراحل اکسپت مقاله

راهنما و مراحل اکسپت مقاله