Google+ sitemap
مقاله ISI چیست؟ لیست مقالات ISI - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

مقاله ISI چیست؟ لیست مقالات ISI

مقاله ISI چیست؟ لیست مقالات ISI

در این مطلب از سایت شکوفا اندیش قصد داریم تا به صورت خلاصه با این سوال پاسخ که منظور از ISI بودن یک مجله علمی چیست و یک مقاله علمی ISI چه ویژگی هایی دارد؟

در ادامه همچنین به معرفی ژورنال ISI و وب سایت های Clarivate و Information Science Institute یا به اختصار (ISI) می پردازیم.

Clarivate

به طور کلی می توان گفت که Clarivate، یک مجموعه سرمایه‌گذاری است. اگرچه زیمنه فعالیت‌ اصلی Clarivate محاسبات و تحلیل اطلاعات است اما را توجه به مطالب عنوان شده در پایپاه اینترنتی این شرکت، می توان حوزه فعالیت Clarivate به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

· پژوهش های علمی و دانشگاهی Scientific and academic research

· انجام امور مرتبط با هوش اختراعات و تطبیق استاندارها Patent intelligence and compliance standards

· علوم دارویی و هوش بیوتکنولوژی Pharmaceutical and biotech intelligence

· تجارت و سیانت از برندها Trademark, domain and brand protection

مقاله ISI چیست؟

(Institute for Scientific Information (ISI

«انستیتو اطلاعات علمی» فعالیت خود را در سال ۱۹۶۰ با مدیریت Eugene Garfield در فیلادلفیا آمریکا آغاز نمود. به طور کلی هدف اصلی (Institute for Scientific Information (ISI ارایه خدمات انتشار مطالب دانشگاهی است. همچنین از جمله خدمات قابل توجه انستیتو اطلاعات علمی، می توان به تهیه و به‌روزرسانی پایگاه‌داده‌ای از مجلات علمی گوناگون و ارزش‌گذاری آن‌ها با توجه به تعداد ارجاعاتشان (Citation) اشاره نمود.

مجموعه ISI در سال ۱۹۹۲ توسط Thomson Scientific & Healthcare خریداری شد و پس از آن تا سال ۲۰۱۶ با نام Thomson ISI به فعالیت خود ادامه داد. این مجموعه در سال ۲۰۱۸ به شرکت Clarivate واگذار شد و هم اکنون نیز تحت این نام تجاری فعالیت می‌کند.

به طور کلی منظور از ISI بودن یک مجله علمی، دارا بودن ارجاعات بالا در پایگاه داده ISI است.

برای بررسی ISI بودن یک مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

https://mjl.clarivate.com/home