Google+ sitemap
مراحل اکسپت مقاله - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

مراحل اکسپت مقاله

مراحل اکسپت مقاله

مراحل اکسپت مقاله به طور کلی می تواند شامل موارد زیر باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هریک از عناوین مطرج شده می توانید بر روی آن کلیک نمایید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.

ارسال مقاله به مجله

بعد از آماده کردن مقاله و انتخاب ژورنال نوبت به ارسال مقاله به مجله و ژورنال مورد نظر می رسد. امروزه اکثر مجله ها مقالات را به صورت الکترونیک از نویسندگان دریافت می کنند، بدیهی است که ارسال نسخه هایی با پسوندهای PDF و یا آماده شده با نرم افزارهای WORD و Latex سریعتراست و همچنین کیفیت فایل ها نیز افت نمی کند. به یاد داشته باشید حتما پس از ذخیره کردن فایل به صورت PDF آن را با دقت بررسی کنید تا تصاویر، اشکال و حروف در محل خود قرار گرفته باشند.

به طور معمول در سایت های ژورنا هال علمی بخشی برای ارسال آنلاین مقالات وجود دارد، اغلب این پروسه به صورت چند مرحله پشت سر هم می باشد و باید اطلاعات نویسندگان، نظیر نام و ایمیل و دانشگاه و… در قسمت های مربوطه وارد شوند. همچنین ممکن است نیاز باشد تا بخش های از مقاله نظیر عنوان، چیکده و کلمات کلیدی را نیز در قسمت های مربوطه وارد نمایید…

بررسی و داوری مقاله

این مرحله ممکن است به سرعت پیش رود و مقاله شما مورد تایید سردبیر مجله قرار بگیرد، البته این مورد بستگی به میزان نوآوری و ایده شما دارد. به طور معمول پس از دریافت مقاله، محتوای ارسالی توسط هیئت داوری آن ژورنال مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. این پروسه به این صورت است که داوران باید در زمان بندی تعیین شده مقاله را بررسی کرده و فرم های مربوطه را متناسب با آن تکمیل نمایند. از آنجاییکه پروسه داووری باید به صورت کاملا عادلانه و بی طرف انجام شود برخی از مجلات هنگام ارسال مقاله به داوران اسامی نویسندگان را حذف می کنند. البته ممکن است پیامی از طرف ژرونال دریافت کنید از به شما این امکان داده می شود تا داور مقاله را خودتان پیشنهاد دهید.
به طور مثال در سری مجلات BMC پیشنهاد داور به صورت اجباری بوده و حتما باید انجام شود. بهترین راه برای پیدا کردن داور استفاده از مراجعی است که در نوشتن مقاله از آن ها استفاده کرده اید چرا که بیشترین ارتباط علمی با آن ها وجود دارد. البته به یاد داشته باشید که پیشنهادات به مجله ارسال می شوند و شما به عنوان نویسنده نمی توانید به صورت مستقیم با داورهای پیشنهادی مکاتبه نمایید.

سرنوشت مقاله پس از داوری

پس از اینکه داوران مورد تایید مجله، مقاله شما را بررسی کردند، این مقاله شما پس از داوری مجدد در اختیار سردبیر قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که سردبیر محوری ترین نقش را در تصمیم گیری نهایی برای اکسپت یا ریجکت شدن مقاله دارد.

به طور معمول وضعیت مقاله پس از تصمیم سردبیر با یکی از حالات زیر تعیین می شود:

 تایید پذیرش برای چاپ، تایید پذیرش پس از انجام برخی از اصلاحات جزئی، تایید پذیرش پس از انجام اصلاحات کلی، بررسی مجدد احتمالی برای چاپ پس از اصلاحات اساسی، بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبیر یا گزارش کوتاه و یا ریجکت و غیرقابل چاپ.

پذیرش قطعی مقاله بدون نیاز به ایجاد تغییرات موضوعی نادر است و در بیشتر موارد پذیرش و اکسپت به صورت مشروط بوده و نیاز است تا نویسنده مسئول تغییرات و اصلاحات مطرح شده را پیگیری نماید.

مراحل اکسپت مقاله