Google+ sitemap
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار اردیبهشت ماه 1398 مقالات علمی پژوهشی - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مقالات علمی پژوهشی

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه 1398

در این مطلب از سایت مجموعه علمی پژوهشی شکوفا اندیش لیست اسامی نشریات علمی دارای اعتبار و از نظر معتبر وزارت عتف به همراه اعتبار (علمی – پژوهشی یا علمی ترویجی)، تاریخ تصویب و نام سردبیر این نشریات علمی را برای شما محققین گرامی آماده کرده ایم.

برای مشاهده و دانلود فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف-اردیبهشت ۱۳۹۸ بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

دانلود

فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مقالات علمی پژوهشی
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مقالات علمی پژوهشی

منظور از یک مقاله علمی معتبر چیست؟

به طور کلی می توان گفت که یک مقاله علمی یک گزارش کتبی است که نتایج اصلی تحقیق را توصیف می کند. در این راستا یک مقاله علمی که به طور معمول در نشریات علمی دارای اعتبار به چاپ می رسد ار نظر قالب با قرن ها توسعه سنت، شیوه تحریریه، اخلاق علمی و تعامل با خدمات چاپ و نشر تعریف شده است. نتیجه فرآیند انتشار مقالات علمی در نشریات معتبر فرآیندی است که تقریباً در هر مقاله علمی یک عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث وجود دارد.

منابع مورد استفاده برای اکسپت مقاله در نشریات علمی دارای اعتبار

باید به خاطر داشته باشید که هر زمان از اطلاعات مندرج در مقاله دیگری استفاده کردید، می بایست منبع آن را تأیید کنید. کلیه مراجع به ادبیات باید بلافاصله با ذکر منبع اطلاعاتی که به آنها ارجاع داده می شود، دنبال شوند.

اگر دو نویسنده مقاله مورد نظر را نوشته اند، هر دو نام خانوادگی را در این مرجع وارد کنید. اما اگر نویسندگان بیشتری در امر نگارش دخیل باشند، می توانید از ‘et al’ و یا از معادل فارسی آن “همکاران” استفاده کنید ، مخفف معنی لاتین “و دیگران”.

به طور کلی شما نباید از اختصار در مرجع کامل در انتهای مقاله استفاده کنید، اگرچه برخی از مجلات و نشریات علمی این اجازه را می دهند. اگر دو مقاله دیگر که توسط همان نویسنده در همان سال نوشته شده استناد شود، بیشتر مجلات از شما می خواهند که پسوندهای “a” ، “b” این مقالات را از یکدیگر متمایز کنید.