Google+ sitemap
ارزیابی ژورنال های علمی با استفاده از سایت سایمگو - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

ارزیابی ژورنال های علمی با استفاده از سایت سایمگو

ارزیابی ژورنال های علمی با استفاده از سایت سایمگو

سایت scimagojr.com (سایمگو) یک معیار ارزیابی برای مجلات علمی است. این وب سایت بر اساس معیارهای زیر ژورنال های علمی و آکادمیک را مورد ارزیابی قرار می دهد:

  1. میزان ارجاعاتی (citations) که یک مجله دریافت کرده است
  2. همچنین اعتبار منابعی که این ارجاعات از آن‌ها انجام شده است.

بر اساس ساختار معرفی شده در سایت scimagojr.com ژورنال های علمی درجه اعتباری از Q1 تا Q4 تعلق می گیرد.

به عنوان مثال همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، مجله علمی Knowledge-Based Systems با توجه به ۴ زمینه تحقیقاتی درنظر گرفته شده از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۶ وضعیتی بین Q3 به رنگ نارنجی و Q2 به رنگ زرد داشته است.

ارزیابی ژورنال های علمی با استفاده از سایت سایمگو
ارزیابی ژورنال های علمی با استفاده از سایت سایمگو

این ژورنال از سال ۲۰۱۱ توانسته در تمامی ۴ زمینه تحقیقاتی معرفی شده به رتبه Q1 که با رنگ سبز مشخص شده است دست یابد.

Scientific Journal Rankings – SJR سایت

وب‌سایت scimagojr.com همچنین اطلاعات مفید دیگری را درباره پیشینه اعتبار علمی یک مجله و میزان ارجاعات دریافت شده توسط آن، در قالب نمودار و اشکال گرافیکی به کاربران ارایه می‌کند که در تصویر بالا مشاهده می کنید.